Paano sukatin ang haba ng iyong paa

PAANO SUKATIN ANG IYONG HABA NG PAA

  1. Tumayo sa isang piraso ng papel. Pinakamainam itong gawin sa isang matigas na sahig tulad ng mga floor board o tile (hindi carpet).

  2. Ang pinakalikod na gilid ng iyong takong ay dapat na direktang nakahanay sa pinakalikod na gilid ng papel. Mangyaring maging tumpak hangga't maaari.

  3. Markahan ang pinakalikod na gilid ng papel sa gitna ng takong.


  4. Markahan ang pinakaharap ng hinlalaki sa paa gamit ang panulat sa papel.

  5. Sukatin ang distansya sa pagitan ng dalawang punto sa sentimetro hanggang sa pinakamalapit na milimetro. Ang linya na iyong susukatin ay bahagyang pahilis.


Tandaan: sa mga pagkakataon na ang iyong ikalawang daliri ay mas malaki kaysa sa iyong hinlalaki, pagkatapos ay sukatin hanggang sa iyong pangalawang daliri. Kung mayroon kang isang paa na mas malaki kaysa sa isa, sukatin ang iyong pinakamalaking paa.