Chính sách Cookie

CHÍNH SÁCH COOKIE

Cập nhật lần cuối Ngày 09 tháng 6 năm 2020Chính sách Cookie này giải thích cách Archies Footwear Pty Ltd ("Công ty", "chúng tôi" và "của chúng tôi") sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nhận ra bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi tại http://archiesfootwear.eu, ("các trang Web"). Chính sách này giải thích khái niệm và lý do tại sao chúng tôi sử dụng những công nghệ này, cũng như quyền của bạn trong việc kiểm soát quyền sử dụng các công nghệ đó của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân hoặc những thông tin mà trở thành thông tin cá nhân nếu được chúng tôi kết hợp với thông tin khác.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie được chủ sở hữu trang web sử dụng rộng rãi để giúp trang web của họ hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin báo cáo.

Những cookie được thiết lập bởi chủ sở hữu trang web (trong trường hợp này là, Archies Footwear Pty Ltd) được gọi là "cookie của bên thứ nhất". Những cookie do các bên không phải là chủ sở hữu trang web thiết lập được gọi là "cookie của bên thứ ba". Cookie của bên thứ ba cho phép việc cung cấp các tính năng hoặc hoạt động của bên thứ ba trên hoặc thông qua trang web (ví dụ như quảng cáo, nội dung tương tác và phân tích). Các bên thiết lập những cookie của bên thứ ba này có thể nhận ra máy tính của bạn cả khi thiết bị này truy cập trang web được đề cập cũng như khi truy cập một số trang web khác.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie bên thứ nhất và bên thứ ba vì nhiều lý do. Để Trang web của chúng tôi hoạt động, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng một số cookie vì lý do kỹ thuật và chúng tôi gọi đây là cookie "thiết yếu" hoặc "thực sự cần thiết". Các cookie khác cũng cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm tới lợi ích của người dùng để nâng cao trải nghiệm trên các Tài sản trực tuyến của chúng tôi. Các bên thứ ba cung cấp cookie thông qua Trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo, phân tích và các mục đích khác. Xem thông tin bên dưới để biết mô tả chi tiết hơn.

Các loại cookie bên thứ nhất và thứ ba cụ thể được cung cấp thông qua các Trang web của chúng tôi và các mục đích mà chúng thực hiện được mô tả bên dưới (xin lưu ý rằng các loại cookie cụ thể được cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào Tài sản trực tuyến cụ thể mà bạn truy cập):

Làm cách nào để kiểm soát cookie?

Bạn có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối cookie. Bạn có thể thực hiện quyền của mình đối với cookie bằng cách thiết lập các tùy chọn trong Trình quản lý chấp thuận cookie. Trình quản lý chấp thuận cookie cho phép bạn chọn loại cookie mà bạn chấp nhận hoặc từ chối. Bạn không thể từ chối các cookie thiết yếu vì loại cookie này là thực sự cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Có thể tìm thấy Trình quản lý chấp thuận cookie trong phần biểu ngữ thông báo và trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi nhưng quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực của trang web có thể bị hạn chế. Bạn cũng có thể đặt hoặc sửa đổi các nút điều khiển trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Vì các phương tiện mà qua đó bạn có thể từ chối cookie thông qua các nút điều khiển trình duyệt web khác nhau tùy theo mỗi trình duyệt, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, hầu hết các mạng quảng cáo đều cho phép bạn chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.aboutads.info/choices/ hoặc http://www.youronlinechoices.com.

Các loại cookie bên thứ nhất và thứ ba cụ thể được phân phát thông qua Trang web của chúng tôi và mục đích mà chúng thực hiện được mô tả trong bảng bên dưới (xin lưu ý rằng các cookie cụ thể được phân phát có thể khác nhau tùy thuộc vào Tài sản trực tuyến cụ thể mà bạn truy cập):

Cookie trang web thiết yếu:

Những cookie này thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi và để sử dụng một số tính năng của Trang web, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.

Tên: _shopify_fs
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 năm 11 tháng 19 ngày
Tên: secure_customer_sig
Mục đích: Cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của khách hàng một cách an toàn khi xử lý giao dịch mua trên trang web - cookie này rất cần thiết để thực hiện một giao dịch trực tuyến an toàn.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: 20 năm
Tên: shopify_pay_redirect
Mục đích: Cookie này cần thiết để thực hiện chức năng thanh toán an toàn trên trang web. Chức năng này được cung cấp bởi shopify.com.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 giờ
Tên: __tlbcpv
Mục đích: Được sử dụng để ghi lại số lượt xem biểu ngữ chấp thuận của khách truy cập duy nhất.
Nhà cung cấp: .termly.io
Dịch vụ: Có kỳ hạn Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 năm
Tên: _pay_session
Mục đích: Cookie này cần thiết để thực hiện chức năng thanh toán an toàn trên trang web. Chức năng này được cung cấp bởi shopify.com.
Nhà cung cấp: pay.shopify.com
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: phiên
Tên: __cfduid
Mục đích: Được Cloudflare sử dụng để nhận diện từng khách hàng riêng lẻ đằng sau địa chỉ IP dùng chung và áp dụng các cài đặt bảo mật trên mỗi khách hàng. Đây là cookie loại HTTP sẽ hết hạn sau 1 năm.
Nhà cung cấp: .backinstock.org
Dịch vụ: CloudFlare Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: 30 ngày
Tên: __cfduid
Mục đích: Được Cloudflare sử dụng để nhận diện từng khách hàng riêng lẻ đằng sau địa chỉ IP dùng chung và áp dụng các cài đặt bảo mật trên mỗi khách hàng. Đây là cookie loại HTTP sẽ hết hạn sau 1 năm.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: CloudFlare Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 ngày
Tên: cart_currency
Mục đích: Cookie này cần thiết để thực hiện chức năng thanh toán an toàn trên trang web. Chức năng này được cung cấp bởi shopify.com.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 14 ngày
Tên: cart_sig
Mục đích: Cookie này cần thiết để thực hiện chức năng thanh toán an toàn trên trang web. Chức năng này được cung cấp bởi shopify.com.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 14 ngày

Cookie hiệu suất và chức năng:

Những cookie này được sử dụng để tăng cường hiệu suất và chức năng cho các Trang web của chúng tôi nhưng không cần thiết cho việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu không có những cookie này, một số chức năng nhất định (như video) có thể không khả dụng.

Tên: recentlyViewed
Mục đích: Cookie này ghi lại các sản phẩm mà người dùng cuối có thể đã truy cập và thường sẽ cung cấp thông tin đó vào tính năng "Đã xem gần đây" trong trang web.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 ngày

Cookie phân tích và tùy chỉnh:

Những cookie này thu thập thông tin được sử dụng ở dạng tổng hợp để giúp chúng tôi hiểu cách Trang web của chúng tôi đang được sử dụng hoặc hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, hoặc để giúp chúng tôi tùy chỉnh Trang web của chúng tôi cho bạn.

Tên: __kla_id
Mục đích: Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập. Thông tin này sẽ được lưu trữ để sử dụng nội bộ trên trang web – phân tích nội bộ được sử dụng để tối ưu hóa trang web hoặc để đăng ký nếu khách truy cập đã đăng ký nhận bản tin.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 năm 11 tháng 29 ngày
Tên: _shopify_country
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: phiên
Tên: _gat#
Mục đích: Cho phép Google Analytics quy định tỷ lệ yêu cầu. Nó là một loại cookie HTTP tồn tại trong một phiên.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: Google Analytics Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 phút
Tên: _gid
Mục đích: Giữ một mục nhập ID duy nhất mà sau đó được sử dụng để đưa ra dữ liệu thống kê về mức sử dụng trang web của khách truy cập. Đây là một loại cookie HTTP và hết hạn sau một phiên duyệt trang.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: Google Analytics Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 ngày
Tên: identify
Mục đích: __________
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: pixel_tracker
Hết hạn sau: phiên
Tên: _ga
Mục đích: Cookie này ghi lại một ID cụ thể được sử dụng để đưa ra dữ liệu về mức sử dụng trang web của người dùng. Đó là một cookie HTTP sẽ hết hạn sau 2 năm.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: Google Analytics Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 1 năm 11 tháng 29 ngày

Cookie quảng cáo:

Những cookie này được sử dụng để cung cấp cho bạn các thông điệp quảng cáo phù hợp hơn. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn chặn sự liên tục xuất hiện lại của cùng một quảng cáo, đảm bảo rằng quảng cáo được hiển thị đúng cách cho nhà quảng cáo và trong một số trường hợp, chọn lọc quảng cáo dựa trên sở thích của bạn.

Tên: __kla_viewed
Mục đích: Thu thập thông tin về các tùy chọn và điều hướng trang web của người dùng - Thông tin này được sử dụng để nhắm mục tiêu bản tin tiềm năng dựa trên thông tin này.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: html_local_storage
Hết hạn sau: cố định
Tên: _shopify_y
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 11 tháng 30 ngày
Tên: _y
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 11 tháng 30 ngày
Tên: _orig_referrer
Mục đích: Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về khách truy cập. Thông tin này sẽ trở thành một chuỗi ID với thông tin về một khách truy cập cụ thể – chuỗi thông tin ID có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu tới các nhóm có sở thích tương tự, hoặc có thể được sử dụng bởi các miền của bên thứ ba hoặc thị trường mua bán quảng cáo tự do.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 14 ngày
Tên: _landing_page
Mục đích: Lưu trữ nội dung điều hướng của khách truy cập bằng cách đăng ký trang đích - Điều này cho phép trang web hiển thị các sản phẩm có liên quan và/hoặc đo lường hiệu quả quảng cáo của họ trên các trang web khác.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 14 ngày
Tên: _s
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 phút
Tên: _fbp
Mục đích: Pixel theo dõi Facebook được sử dụng để nhận diện khách truy cập cho quảng cáo cá nhân hóa.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: Facebook Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 2 tháng 29 ngày
Tên: _shopify_s
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để tối ưu hóa trang web và cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 phút
Tên: _shopify_sa_p
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web. Cookie này cũng cho phép trang web phát hiện bất kỳ lượt giới thiệu nào từ các trang web khác.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 phút
Tên: _shopify_sa_p
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web. Cookie này cũng cho phép trang web phát hiện bất kỳ lượt giới thiệu nào từ các trang web khác.
Nhà cung cấp: archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 phút
Tên: test_cookie
Mục đích: Cookie phiên được sử dụng để kiểm tra xem trình duyệt của người dùng có hỗ trợ cookie hay không.
Nhà cung cấp: .doubleclick.net
Dịch vụ: DoubleClick Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: 15 phút
Tên: _shopify_sa_t
Mục đích: Thu thập dữ liệu về hành vi và tương tác của khách truy cập - Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn trên trang web. Cookie này cũng cho phép trang web phát hiện bất kỳ lượt giới thiệu nào từ các trang web khác.
Nhà cung cấp: .archiesfootwear.eu
Dịch vụ: __________  
Quốc gia: Canada
Loại: http_cookie
Hết hạn sau: 30 phút
Tên: fr
Mục đích: Được Facebook sử dụng để thu thập một ID người dùng và trình duyệt duy nhất, được sử dụng cho quảng cáo nhắm mục tiêu.
Nhà cung cấp: .facebook.com
Dịch vụ: Facebook Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Ireland
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: 2 tháng 29 ngày
Tên: IDE
Mục đích: Được sử dụng để đo lường tỷ lệ chuyển đổi của các quảng cáo được hiển thị cho người dùng. Hết hạn sau 1,5 năm.
Nhà cung cấp: .doubleclick.net
Dịch vụ: DoubleClick Xem Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ  
Quốc gia: Hoa Kỳ
Loại: server_cookie
Hết hạn sau: 1 năm 11 tháng 29 ngày

Còn về các công nghệ theo dõi khác, như tệp tin chỉ báo web, thì sao?

Cookie không phải là cách duy nhất để nhận ra hoặc theo dõi khách truy cập vào một trang web. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ tương tự khác, như tệp tin chỉ báo web (đôi khi được gọi là "pixel theo dõi" hoặc "clear gifs"). Đây là những tệp đồ họa nhỏ có chứa một mã định danh duy nhất cho phép chúng tôi nhận ra khi có khách truy cập Trang web của chúng tôi hoặc mở một email có bao gồm họ. Điều này cho phép chúng tô, chẳng hạn như, theo dõi mô hình lưu lượng truy cập của người dùng từ trang này sang trang khác trong một trang web, để phân phối hoặc giao tiếp với cookie, để biết liệu bạn có truy cập trang web từ một quảng cáo trực tuyến được hiển thị trên trang web của bên thứ ba hay không, để cải thiện hiệu suất trang web và để đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị qua email. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ này phụ thuộc vào cookie để hoạt động bình thường và do đó việc từ chối cookie sẽ làm giảm chức năng của công nghệ.

Chúng tôi có sử dụng Cookie Flash hay Đối tượng chia sẻ cục bộ không?

Các trang web cũng có thể sử dụng cái gọi là "Cookie Flash" (còn được gọi là Đối tượng chia sẻ cục bộ, hay "LSO") để thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, phòng chống gian lận và cho các hoạt động khác của trang web.

Nếu bạn không muốn lưu trữ Cookie Flash trên máy tính của mình, bạn có thể điều chỉnh cài đặt của Flash player để chặn lưu trữ Cookie Flash bằng các công cụ có trong Bảng cài đặt bộ nhớ trang web. Bạn cũng có thể kiểm soát Cookie Flash bằng cách truy cập Bảng cài đặt bộ nhớ chung và làm theo các hướng dẫn (có thể bao gồm các hướng dẫn giải thích, chẳng hạn như, cách xóa các Cookie Flash hiện có (được gọi là "thông tin" trên trang Macromedia), cách ngăn không cho các LSO Flash được đặt trên máy tính của bạn mà bạn không xin phép) và (đối với Flash Player 8 trở lên) cách chặn những Cookie Flash không được phân phối bởi người điều hành của trang bạn đang truy cập vào thời điểm đó).

Xin lưu ý rằng việc thiết lập Flash Player để hạn chế hoặc giới hạn việc chấp nhận Cookie Flash có thể làm giảm hoặc cản trở chức năng của một số ứng dụng Flash, có thể bao gồm các ứng dụng Flash được sử dụng cùng với các dịch vụ hoặc nội dung trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi có phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu không?

Các bên thứ ba có thể phân phát cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để phục vụ quảng cáo thông qua các Trang web của chúng tôi. Những công ty này có thể sử dụng thông tin về lượt truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp những quảng cáo phù hợp về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Họ cũng có thể tận dụng công nghệ được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng cookie hoặc tệp tin chỉ báo web để thu thập thông tin về những lần bạn truy cập vào trang này và các trang khác nhằm cung cấp các quảng cáo phù hợp về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Thông tin được thu thập thông qua quá trình này không cho phép chúng tôi hoặc họ xác định tên, thông tin liên hệ hoặc các chi tiết khác trực tiếp nhận dạng bạn trừ khi bạn chọn cung cấp những thông tin này.

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Cookie này bao lâu một lần?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Cookie này tùy từng thời điểm để phản ánh, ví dụ như các thay đổi đối với những cookie mà chúng tôi sử dụng hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Do đó, vui lòng truy cập lại trang Chính sách Cookie này thường xuyên để cập nhật thông tin về việc sử dụng cookie và các công nghệ liên quan của chúng tôi.

Ngày được nêu ở trên đầu Chính sách cookie này cho biết thời điểm chính sách được cập nhật lần cuối.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support.eu@archiesfootwear.com hoặc gửi thư bưu điện tới địa chỉ:

Archies Footwear Pty Ltd
486 High Street
Echuca, Victoria 3564
Australia
Điện thoại: (+61)477620070